Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja