Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata Šumarija Travnik, Novi Travnik, Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Fojnica, Kreševo i Kiseljak