Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga servisiranja vatrogasnih aparata