Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 93 GJ Jasenica Bila