Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata – sanitarna sječa G.J. Gornji Ugar u odjelima 111-174