Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2019. godini