Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga vokalnog ansambla Bugojno