Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- autoelektričarske usluge