Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- iznajmljivanje tehničke opreme- razglasa u svrhu organizacije Interne šumarijade