Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka adaptera za wirelles antene