Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aditiva za dizel gorivo