Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka domaćeg eko bio džema- luksuzno pakiranje 50 kom.