Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka guma za teretna vozila