Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka guma za vozilo Lada Niva