Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme u zgradi šumarije i mehaničkoj radionici Fojnica