Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mesa i mesnih prerađevina