Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mreža za zasjenu i veziva