Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka obavezne opreme u vozilima