Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka prenosnog agregata i rasvjetnih tijela sa ugradnjom