Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pvc trake za cjepač