Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka šumarske krede