Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga dijagnostike kvarova na vozilima