Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga fizičke zaštite upravne zgrade Društva