Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga ispisa natpisa na vozilima