Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga servisa hidrauličnog čekića na bageru