Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 3