Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga periodičnog pregleda i ispitivanja sredstava radi o opreme- rovokopač