Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga reklamiranja