Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka inventara (madrac, linoleum, deka)