Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za 2018. godinu- nabavka drvenih satova sa motivom i kutijama