Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017. godinu broj 01-6814/17 od 02.10.2017.