Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2017. godinu broj: 01-6881/17 od 05.10.2017. godine