Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2018. godinu- nabavka betona MB 30 za potrebe pomoćnih objekata i laboratorije u Bugojnu