Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama