Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka za izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju) kamionskih puteva