Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto guma za teretna vozila