Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka i isporuka akumulatora