Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka peleta