Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Pružanje usluga sječe i izvoza drv. sort. i sanacije traktorskih puteva u odjelu 13 GJ Sebešić po lot-u 2 i u odjelu 86 GJ Prokos Fojnica po lot-u 4