Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Pružanje usluga vanjskog i unutrašnjeg pranja vozila i usluge vulkaniziranja i montiranja guma po lot-u 6 Šumarija Jajce; te po lot-u 1,2,3,4 i 5