Odluka o poništenju postupka nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa, Šumarija Vitez LOT 2