Odluka o saglasnosti na prijedlog ugovora o angažmanu predsjedika i članova nadzornog odbora Društva