Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu