Odluka o utvrđivanju uslova za prodaju proizvoda i pružanju usluga Društva u 2021. godini