Odluka Skupštine Društva o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka za 2018. godinu