Odluka Skupštine Društva o raspodjeli dobiti za poslovnu 2019. godinu