Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rebrastog lima