Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabvka usluge iznajmljivanja šahovske opreme