Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva u Šumarijama Travnik i Fojnica