Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 21-30